اخبار

دور دوّم سفرهای استانی دبیرخانه دوّمین فراخوان ایده های مسجدی (فام٢) با سفر به شهرهای شیراز، اصفهان و کاشان برگزار شد .

دور دوّم سفرهای استانی  دبیرخانه دوّمین فراخوان ایده های مسجدی (فام٢) با سفر به شهرهای شیراز، اصفهان و کاشان برگزار شد .
دبیرخانه دوّمین فراخوان ایده های مسجدی(فام٢) در راستای پی گیری حداکثری اهداف این فراخوان با حضور در استان های فارس و اصفهان و دیدار با رابطین استانی و ارگانهای مرتبط و هم افزا و نخبگان عرصه مسجدی با دعوت و تعامل برای جذب همکاری ایشان مرحله دوم سفرهای خود را شروع کرد.

این دور از سفرها که از تاریخ 8 اردیبهشت ماه آغاز گردید با سرکشی و بازدید از مساجد فعال شهر شیراز به میزبانی رابط محترم آقای فرجزاده و جلسه با فعالان و نخبگان عرصه مسجدی ادامه یافت.

شهر اصفهان دومین مقصد این سفر به میزبانی رابط محترم آقای انتشاری بود که درآن ضمن استماع گزارش فعالیت های ایشان و تیم مربوطه، جلسه ای با حجت الاسلام و المسلمین صالحیان مدیریت محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد شهر اصفهان برگزار شد و ایشان ضمن آشنایی با "فام" و"بام" به ارائه نظراتشان در این خصوص پرداختند.

مرحله پایانی سفر دبیرخانه شهر کاشان به میزبانی رابط گرامی آقای رجب زاده بود که با جلسه نخبگان فرهنگی و  بازدید از سه مسجد نمونه و فعال درشهرهای کاشان و مشکات در تاریخ 10 اردیبهشت ماه به پایان رسید.

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۲۱