اخبار

جلسه همفکری و مباحثاتی در راستای ایده پژوهی ما بین دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی (فام2) با حضور مسئول دفتر مطالعات و پژوهشهای امورمساجد و موسسه امور و مطالعات راهبردی معارف اسلامی نور در مشهدبرگزار شد.

دور سوم سفرهای استانی دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی (فام2) در حالی ادامه یافت که طی یک جلسه غنی و علمی مسئول دبیر خانه فام2 و مسئول محترم موسسه مطالعات راهبردی  و معارف اسلامی نور حجت الاسلام و المسلمین واسطی به تبادل اطلاعات و نظرات پیرامون مسئله مسجد و راهبردهای یاری رسانی به مسجد پرداختند.

طی این جلسه حجت الاسلام واسطی دو نکته مهم در مورد مسجد را تشریح کرد که شامل ایجاد یک سیستم منظم برای مساجد با عنوان ISO مسجد است. در این سیستم یک سری از امور ترقی بخش و تعالی دهنده برای مسجد تعیین و تبیین میگردد تا معیار و میزانی باشد برای حرکت مسجد به سمت تعالی خود و نکته دوم اینجاست که میبایست این امور مطروحه در سیستم تعیین شاخص ترقی مسجد اولویت بندی شود و طبق اولویت مهم و حیاتی برای هر مجموعه اقدام به برنامه ریزی و انجام آنها شود.

در جلسه هر دو طرف توافق کردند تا با بررسی های بیشتر آثار، برنامه ها و اولویتهای طرف مقابل در مورد همکاری های بیشتر و موثرتر بین دفتر مطالعات و پژوهشها و موسسه مطالعات راهبردی تأمل و بررسی لازم را صورت دهند.


۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۰۷